Trailing stop til at tage gevinsten hjem på Tryg

Påskeugen bød i sagens natur ikke på de store udsving på det danske marked, idet der var lukket fra torsdag til tirsdag. Derimod var børserne åbne i verden omkring os. Herfra fik vi også både nøgletal og regnskaber.

Nøgletallene fra Europa og USA tegner et billed af, at væksten er bremset kraftigt i Euro-zonen, mens der stadig er pæn fart på i USA. I særdeleshed de tyske PMI tal skuffede. PMI står for Purchasing Managers Indeks, og er et udtryk for industriens forventninger til fremtiden.

Regnskab fra Johnson & Johnson

I den mere selskabsspecifikke afdeling kom der i ugen før påske regnskab for første kvartal fra den amerikanske medicinalkæmpe Johnson & Johnson, som ejer Genmabs samarbejdspartner Janssen. Selve regnskabet var flot , men tallene for salget af Darzalex i første kvartal var noget ringere end forventet.

Det sendte med det samme Genmab aktien sydpå. Det skete fra niveauet i underkanten af 1200, hvor aktien har mødt stærk modstand siden begyndelsen af marts. Aktien har forsøgt at gennembryde modstanden gentagne gange, men er blevet afvist hver gang.

Indsæt trailing stop på Genmab

Der bør efter min opfattelse placeres et stop loss på 1094 i Genmab, husk at stop loss aldrig må ligge lige på de runde tal i dette tilfælde 1100. Afhængig af hvilken type af portefølje det drejer sig om, bør stoppet omfatte mellem 30 til 50% af den samlede beholdning. En meget langsigtet pensionsportefølje skal kun sælge 30%, mens den kortsigtede investor vil reducerer beholdningen med 50%, hvis stop loss udløses.

Jeg vil gerne understrege, at jeg fortsat anser Genmab for en fremragende virksomhed med en stor fremtid, men portefølje styring handler i høj grad om risikostyring. Derfor bør man placere stop loss således, at man er mindre eksponeret, når der er risiko for fortsatte fald.

Genmab kommer med regnskab for første kvartal den 8. maj. Jeg forventer ikke, at der vil komme de store overraskelser i den forbindelse, nu vi kender salgstallene for Darzalex. Derimod kan der være bemærkninger om den fremtidige udvikling, som kan rykke aktien i den ene eller anden retning.

Tryg stiger efter regnskab

Tryg aktien har efter min købsanbefaling den 5. april bevæget sig kraftigt opad ikke mindst efter kvartalsregnskabet, der overraskede meget positivt på alle fronter. I særdeleshed var investeringsresultatet flot.

Aktien er siden min seneste anbefaling steget med godt 8%, hvortil kommer udbytte for kvartalet. Den investor, der har en horisont på 3 måneder eller kortere, bør forberede en exit. Det kan gøre på flere måder. Enten ved at placere et såkaldt trailing stop loss 6 figurer under opnået pris eller ved at placerer en target ordre.

Trailing Stop

trailing stop loss teknikken

Tillad mig at uddybe teknikken ved trailing stop. Tryg aktien noteres eksempelvis i 201. Trailing stop placeres så på 195, hvorefter det flytter med op når aktien stiger. Handles aktien i 207, flytter trailing stop med op til 201. Falder aktien tilbage udløses stoppet.

Det er en virkelig god teknik, som bør håndteres automatisk af børsmægleren eller banken. Desværre har jeg med en hvis overraskelse erfaret, at ikke alle banker tilbyder dette. Det er meget mærkværdigt, da det med vore dages computere  er meget enkelt. Alle online mæglere som SAXO bank, Nordnet og DeGiro håndtere denne teknik uden ekstra omkostninger.

Man kan naturligvis anvende stop loss teknikken manuelt, men med bare 40 positioner er det et næsten uoverskueligt stykke arbejde.

Target Ordre

En target ordrer håndteres af alle, også de banker der ikke kan modtage stop loss ordrer. Ønsker man at anvende denne metode, placeres en limiteret salgsordre på den kurs, man forventer, aktien vil stige til. Udfordringen ved denne teknik i modsærning til trailing stop er, at man skal kunne beregne et realistisk target. Det er i det konkrete tilfælde med Tryg aktien meget vanskeligt, hvorfor man risikerer at sælge alt for tidligt. En klassisk fejl vi alle har prøvet, og som i det lange løb kan blive meget bekostelig.

Afslutningvis skal jeg understrege, at den, der har købt Tryg aktien til en langsigtet pensionsportefølje eller en anlægsportefølje, bør behold aktien. Først når der er dannet en egentlig topformation, eller vi får et regulært crash i det generelle marked, bør denne type investor overveje at reducerer beholdningen af Tryg aktier.

4 meninger om “Trailing stop til at tage gevinsten hjem på Tryg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *