Selskaber

Foråret giver muligheder

Der er igen grønt lys på aktiemarkederne. Den advarsel vi fik i form af et salgssignal i det tyske DAX indeks, viste sig, som jeg forventede, at være falsk. Det tyske indeks er efterfølgende steget godt 4% i de seneste dage, hvilket har udløst et temmelig stærkt købssignal.

Jeg vil dog være meget forsigtig med at tolke dette udenfor sammenhæng. Hvis man ser isoleret på DAX, er der en god mulighed for en større opgang. På den anden side er der også en kraftig antydning af, at de tyske aktier er “overkøbte”. Det sker, når stigningerne kommer for hurtigt inden for en kort tidsperiode.

På den anden side af Atlanten er der ligeledes opgang i markedet dog uden nye købssignaler. De amerikanske aktier har, ihvertfald for en stund, genvundet optimismen. Det er især den gode udvikling i handelsforhandlingerne mellem Kina og USA, der driver markedet opad.

De første tegn på forår

Jeg har jo udtalt i såvel i mit indlæg i forbindelse med årsskiftet som i en senere artikel, at opgangen vil vare til vinteren er forbi. Jeg har ligesom alle andre i Danmark glædet mig over de første forårstegn i de seneste dage. Vinteren har ikke helt sluppet sit tag endnu, men det kan ikke vare længe.

Det betyder, at såfremt min prognose skal holde, bør vi snart se tydelige tegn på, at aktierne verden over taber pusten. Det mener jeg fortsat vil ske, på trods af den vitaminindsprøjtning aktiemarkederne får af den positive udvikling i forholdet mellem USA og Kina.

Jeg mener ikke, at man på nuværende tidspunkt skal sælge ud af aktieporteføljen. Der kan stadig være lidt opgang tilbage. På den anden side bør investorer med en horisont på mellem 1 til 4 år ikke foretage flere opkøb lige nu.

Er man derimod en trader med en tidshorisont på under en måned, kan der godt indgåes nogle positioner, som kan vise sig at være attraktive. Det er blot nu endnu vigtigere end ellers, at man husker at sikre sig med stop loss.

Tryg og andre muligheder

De danske aktier, jeg specielt finder interessante i øjeblikket, er Tryg, Carlsberg og Novo Nordisk. Lad mig uddybe hvorfor.

Tryg aktien er steget jævnt gennem hele 2018 i modsætning til mange andre papirer. Jeg havde allerede en købsanbefaling på aktien i sommeren 2018. Jeg nævnte, at såfremt forsikringsaktien brød igennem 170 ville det udløse et endnu stærkere købssignal. Tryg gennembrød 170 i begyndelsen af februar i år.

Hertil kommer at Tryg kommer med resultat for første kvartal allerede 10. april. Jeg kunne sagtens forestille mig, at der vil være positive overraskelser ved den begivenhed, ikke mindst på grund af den generelt positive udvikling i aktierne i samme periode, der kommer alle finansielle virksomheder til gode.

Carlsberg  har mere potentiale

Carlsberg har jeg ligeledes længe haft et godt øje til. Der var allerede i sensommeren en forberedelse på en købsanbefaling i mit indlæg om Carlsberg A/S. Siden er aktien steget kraftigt, og nogle vil frygte, at der ikke er så meget mere at hente i denne omgang.

Det er jeg nu ikke enig i. Jeg tror at vi vil se en yderligere stigning på godt 10%. For en stor toneangivende aktie som Carlsberg betyder det naturligvis rigtig meget, hvordan det generelle aktiemarked udvikler sig. Får vi en pludselig nedgang, vil Carlsberg i modsætning til Tryg blive ramt hårdt. Derfor er det også vigtigt med et stop loss tæt på indgangkursen, jeg anbefaler kurs 794.

Man skal aldrig lægge sine stop loss eller take profit lige på de runde figurer. Selvom om mange moderne og prosaiske analytikere er uenige i denne påstand, er det et faktum, at de runde tal stadig har en stærk psykologisk effekt.

Når aktien forhåbentlig udvikler sig, som jeg forudsiger, så husk at flytte stop loss med op i samme afstand. På den måde beskytter du gevinsten. I praksis betyder det, at hvis Carlsberg stiger til 900, skal stop loss flyttes op til 858.

Novo Nordisk

Den sidste af mine anbefalinger i denne uge er Novo Nordisk. Det danske medicinal kæmpe nyder i store dele af den danske befolkning en nærmest ikonisk status, hvilket har kostet mange investorer store beløb i forbindelse med de voldsomme fald, Novo var igennem i 2016. Her tabte Novo aktionærerne mere end den samlede værdi af hele A.P.Møller-Mærsk!

Novo Nordisk aktien rettede sig efterfølgende flot igennem 2017, hvor aktien genvandt omkring halvdelen af tabet. Men lykken varede kort, for igen i 2018 smed aktien næsten 100 milliarder i værdi. Den bundede ud i oktober 2018. Siden har Novo aktien rejst sig igen, og det er det, der er baggrunden for min købsanbefalling.

Det er ikke mindst det meget vigtige amerikanske marked, der har givet udfordringer for Novo. Det  amerikanske marked er for stort set alle medicinalvirksomheder ekstremt vigtigt. Men specielt for insulin er det et meget vigtigt segment.

Netop her slås de største udbydere af insulin i verden Sanofi, Eli Lilly og Novo om at komme først med det nyeste og bedste insulin produkt. Det giver naturligvis udfordringer at fastholde markedsandele i et så konkurrence præget marked.

Novo i USA

Hertil kommer så det problem, Novo og de andre producenter møder i forbindelse med prissætningen af deres produkter. Næsten alle toneangivende politikere i USA kritiserer Novo og de andre producenter for en nærmest kartel lignende prisdannelse.

I USA er en meget stor del af borgerne dækket af en sygeforsikring. Det betyder, at forbrugeren ikke mærker omkostningerne, da de er dækket af forsikringen.

Det, der dog især frustrerer mange politikere i USA, er, at der er indkøbsaftaler med meget store rabatter mellem indkøbsforeninger fra de sygeforsikringsordningerne og medicinalselskaberne. Derfor er den del af den amerikanske befolkning, der ikke har en sygeforsikring endnu værre stillet, samtidig med, at det lægger en større belastning på det offentlige amerikanske sundhedssystem.

Tilbage til min anbefalling af køb af Novo aktien. Der er tale om en betinget anbefaling, idet vi skal se et gennembrud af 350, før der skal købes. Får vi dette gennembrud, er der til gengæld virkelig gode muligheder for en opgang til 400. Der skal lægges et meget tæt stop loss på 330 ved et eventuelt køb.

Min konklusion i dagens kommentarer er, at der er mulighed for opgang i aktiemarkedet lidt endnu, men man skal træde meget forsigtigt. Der kan meget pludseligt indtræde fald i det gennerelle marked, der vil betyde at den lange optrend er forbi.

3 thoughts on “Foråret giver muligheder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *