Investering med App

I et økonomisk miljø hvor mange af os ligefrem betaler for at have penge stående i banken, begynder selv den mest forsigtige person at se sig om efter andre muligheder. En af de nyeste er udbuddet af index investering med app, der er et spændende og godt alternativ til en traditionel investeringsforening. Der er tale om en nem investering, hvor computeren udvælger de rigtige indeksfonde, efter den risikoprofil man har indtastet. Ligesom nogle investeringsforeninger tilbyder det, er der tale om passiv investering. Det betyder, at de indeksfonde, der udvælges, spejler et indeks, i modsætning til aktiv investering, hvor man prøver at gøre det bedre end et indeks.

For dem der indtil til nu har foretrukket at have både deres frie midler og pension stående på indlånskonti i banken, er det nuværende marked en meget vanskelig situation. Obligationer, enten realkredit eller statsobligationer, der ellers i mange år har været den forsigtige investors ven, har det næsten ligeså slemt og på nogle områder faktisk værre. Der er nemlig også en meget latent kursrisiko, hvis eller snarere når renten stiger igen.

På obligationer med en relativt kort løbetid er renten under 2%. Hertil kommer omkostningerne ved køb og salg samt ikke mindst til deponering og udtrækninger. Når disse er betalt, er der på selv en obligationsportefølje på en million kroner dårligt nok årligt afkast tilbage til en god middag for den nærmeste familie.

For dem der kan nikke genkendende til ovenstående, er der siden 2016 kommet en ny mulighed for nem investering: Passiv index investering i indeksfonde der styres af en app på smartphonen. Populært kaldet investering med app.

Nem Investering med App giver dig sikkerhed

Risikoen tilpasser sig den enkelte investors profil, temperament og ønsker. Man besvarer simpelthen en række spørgsmål om risikovillighed, tidshorisont samt ønsker om spredning og app’en vender tilbage med en sammensætning, der passer til din profil.

Det er så at sige en blød overgang til passiv investering i aktier, uden man behøver at ligge søvnløs om natten.

app til investering i værdipapirerUdbyderne af investerings apps anvender alle de såkaldte ETF til investering. ETF står for exchange traded fund. Der er tale om en passiv investering med meget lave omkostninger i et eller flere indeks , der følger aktier, obligationer eller ejendomme. Det betyder en meget stor spredning i index investeringen og dermed en relativt lille risiko.

En af de første udbydere af index investering med app var NORD.investments, der samarbejder med SAXO Bank. De startede i efteråret 2016, og har derfor flere år at se tilbage på. NORD.investments har ikke mindre end 20 forskellige risikoprofiler at investere i, og de har givet et afkast for hele året 2017 fra 3,6 til 9,65%. Det må siges at være ganske smukt, når man ser på udviklingen i det generelle marked i samme tidsrum.

Den Danske Bank fulgte hurtigt trop med June, der for 2017 havde et afkast fra 1,94 til 9,11%. Omkostningerne i begge løsninger er markant lavere end i en konventionel investeringsforening, og svinger for NORD.investments vedkommende fra 0,61 til 0,96%. For June ligger omkostningerne mellem 0,91 og 1,10%

Der er efterfølgende kommet flere aktører på banen, der tilbyder passiv investering med app. Darwin og Sparindex ligner June meget i deres koncept. De har endnu ikke fremlagt resultat for et helt kalenderår, hvorfor det ikke i skrivende stund vil være rimeligt at sammenligne deres afkast med de to andres. Omkostningerne ligger derimod på samme niveau som de to førstnævnte.

Små krav til kapital for app investering

Seneste udbyder af Robotinvestering er Jyske Banks Munnypot. Der er endnu ikke meget tilgængelig data om Jyske Banks Munnypot. Det er dog en betingelse, at man er kunde i Jyske Bank. Mindste indskud er 2.000 kroner. Hos Darwin, June og Sparindex kan man komme igang for 100, 1000 og 200 kroner respektive.

NORD.investments lægger barren lidt højere og kræver et indskud på minimum 30.000 kroner. Det  sender efter min opfattelse et godt signal. Skal man have økonomi i forretningen, bliver det meget svært, hvis man har tusindvis af kunder, der har investeret tusind kroner eller derunder. Det vil de større kunder uværgeligt før eller siden komme til at betale for.

Robotinvestering eller ROBO-advisors som passiv investering med app også kaldes, er ikke et alternativ til intensiv portefølje pleje, idet der i sagens natur er tale om passiv investering. Derimod kan den, der gerne vil i gang med at investerer uden at skulle sætte sig ind i en masse nye begreber, få et meget spændende alternativ, der er en nem investering, der har en stor fremtid for sig.

Amerikanske “Business Intelligence” vurdere, at i 2020 vil robotrådgiverne stå for mere end 10% af al investering.

Ovenstående artikel indeholder Affiliate links.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *