Value aktier

Hele ideen med value investering går ud på, at finde aktier der har en større værdi, end den kursen afspejler. Det er det man kalder Value aktier. Det er lidt ligesom, når vi går på udsalg i januar. Den skjorte, du gerne ville have i november, koster nu det halve.

De økonomer, der klippefast tror på at markedet altid er effektivt, vil naturligvis sige, at det ikke kan lade sig gøre at finde aktier på tilbud. De mener, al information altid er indiskonteret i kursen på en given aktie. Det er godt for value investoren at ikke kun økonomer, men også mange kapitalforvaltere tror på denne teori. Det er nemlig dem og deres kunder, der betaler gildet ved fortjenesten på value aktier.

Value aktier er, som det nydanske ord indikerer, aktier, der leverer ekstraordinær værdi for pengene. Det kan være, at forholdet mellem kursen og den indre værdi på aktien er meget favorabel. Det kan betyde, man betaler mindre en 1 krone for en krones værdi.

En Value aktie koster mindre end aktien er værd

Man betaler altså eksempelvis kun 600 kroner for hver 1000 kroner i indre værdi. Det lyder jo næsten for godt til at være sandt. Der er da også flere elementer, man skal være opmærksom på. Grunden til at aktien er så relativt billig, kan være, at virksomhedens ledelse er meget dårlig. Det er også en mulighed at dens produkter ikke er fulgt med tiden, så varelageret og produktionsapparatet er utidssvarende. Det et er derfor ikke ligetil at finde de gode value aktier.

På den baggrund er det vigtigt at være opmærksom på, at de allerbedste value aktier også er i stand til at gerere indtjening og meget gerne til en lav P/E værdi, idet aktien jo i sagens natur er billig på kurs/indre værdi. På en vækstaktie i eksempelvis biotekindustrien er det helt almindeligt og ligeledes acceptabelt at accepterer en lav eller i mange tilfælde ingen indtjening. Årsagen er naturligvis at der arbejdes henimod at udvikle et nyt produkt, som kan tage mange år at få i handlen, hvor beløningen så til gengæld kommer mange gange tilbage eksempelvis i et tilfælde som Genmab.

Warren Buffett

Den amerikanske aktieinvestor Warren Buffett er blevet en af verdens rigeste mænd ved gennem mange år at have koncentreret sig om value investering. Han har været i stand til gennem omhyggelig og grundig efterforskning at finde de value aktier, der er prissat for lavt. Det vil være næsten umuligt for de fleste at gøre ham kunsten efter. Det kræver en indsigt i og adgang til informationer, som ikke er almindeligt tilgængelige.

Danske value aktier

Men derfor kan man godt, når man vælger aktier til sin portefølje, anvende ideerne bag value investering i større eller mindre grad. Blandt de store danske aktier vil jeg nævne forsikringkoncernen Tryg. Selvom Tryg ikke lever helt op til ovenstående definition, er der tale om en aktie, der handles til en meget attraktiv pris set i forhold til den indre værdi, samtidig med, at den leverer et flot overskud.

Value investering kræver tålmodighed

Selv når man har fundet frem til de rigtige value aktier enten i den reneste form, eller i modificeret form som eksemplet med Tryg, må man være meget tålmodig. Det tager lang tid, i nogle tilfælde mange år, før en value aktie outperformer markedet.

Kan man gennem indsigt i en særlig branche eller ved omhyggeligt arbejde finde aktier, som er 100 % value aktier og måske står overfor for ændring af ledelse eller produktlinie, kan man på den lange bane gøre det virkelig godt med sin value investering.

Value aktier belønner investoren

Indtjening

Kan man ikke det, bør man alligevel lede efter aktier, der er billige set på deres indtjening i forhold til aktiekursen, det er det man bruger P/E værdien til. P/E er et udtryk for hvor meget, man betaler for at få en krone i overskud. Således betyder en P/E på 15, at man betaler 15 kr for hver krone i overskud. Sagt mere præcist: Køber man en virksomhed for 15 millioner, og overskuddet er 1 million, er price earning 15.

Det årlige afkast i procent vil således være på 6,7%. Såfremt virksomheden er sund, og kan holde dette niveau i fremtiden, er det et tilfredsstillende afkast i øjeblikket. Det er det, fordi renten i banken i bedste fald er langt under 1%. På obligationer kan man få 2%,  men der vil så være en kursrisiko, hvis renten stiger.

En lav P/E, eller Price Earning som det er en forkortelse for, betyder, at man betaler mindre end normalt for at få andel i overskuddet. Hvad der er en lav værdi, afhænger af branche og det generelle aktiemarked. I et opadgående marked vil P/E være højere end i et faldende marked. I skrivende stund er en P/E på 10 eller derunder at betragte som lav.

Kurs indre værdi

En Value aktie skal også have et godt forhold mellem kurs og indre værdi. Det betyder, at man ikke betaler for meget for virksomhedens kapital og værdier. Her er det også vigtigt at konstaterer, hvad virksomhedens aktiver består af. Likvide midler er relativt let. Men der vil typisk også være tale om bygninger, produktionsapparat og måske varerlager.

Den dygtige value investor vil analyserer disse elementer og tage dem med i betragtning, når aktien værdiansættes.

Det vil være forkert at forvente, at value investering vil give aktier, der er højdespringere fra den ene dag til den anden. De vil leverer deres resultater  over tid, men derigennem bidrage til at porteføljen slår markedet. Man bør efter min opfattelse have ca 35 % value aktier i sin portefølje.

Siden er opdateret 11. juni 2024

One thought on “Value aktier

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *