Gearing af investering

Mange har mødt ordet gearing i forbindelse med investering i aktier, valuta og ikke mindst råvarer. De fleste har en fornemmelse af, hvad det drejer sig om, og enkelte har sikkert selv handlet med gearing af investering i aktier.

Lad os starte med at få præciseret, hvad gearing i forbindelse med investering betyder: En gearet investering er en handel, hvor investors eget indskud udgør en procentdel af den samlede investering, mens resten kommer fra lånte midler. 

Gearingen kan så være større eller mindre. Når det drejer sig om en gearing af aktier, er en gearing på 10, det man oftest bruger. Lad mig illustrere det med et eksempel. En spekulant A mener, at aktie B vil stige med ca. 8 procent ovenpå regnskabsmeddelelsen. A har selv 100.000 kr. i likvide midler. Når han investerer dem, vil han, efter handelsomkostninger på 0,75%, få en gevinst på 7.250 kr., såfremt alt udvikler sig helt som forventet.

Sådan foretager man en gearing

På grund af den relativt lille egenkapital A har i likvider, bliver gevinsten selv i bedste fald relativt lille. Det gælder ligeledes på trods af, at det procentuelle afkast er rigtig flot, nemlig over 7% på ganske få dage. Spekulant A henvender sig derfor til sin bank, og beder om en margin konto. Han indbetaler de 100.000 kr. og banken stiller så yderligere 900.000 til rådighed for investeringen med sikkerhed i aktierne. For det vil banken afhængig af kundeomfanget typisk beregne sig omkring 1,5% i provision plus en løbende rente på 5% årligt.

Lad os forestille os at alt udvikler sig som forventet analogt med ovenstående scenario. Nu er investeringen på en million kroner altså 10 gange så meget som før. Derfor siger man at handlen er gearet 10 gange. Nu bliver regnestykket meget mere attraktivt. Fortjenesten er på 80.000 kr., hvorfra der skal trækkes provision på 1,5% 13.500 kr. ( det er kun af de 900.000 kr. ), handelsomkostninger 7.500 kr. og renter på 875 kr., hvis handlen løber i en uge. En nettofortjeneste på  58.125 kr. Fantastisk! “What’s not to like”?

Ja, hvis handlen og aktien udvikler sig fuldstændig som forventet, er gearing et pragtfuldt stykke værktøj. Men hvis ikke, kan en gearet investering være en meget farlig cocktail, der gennem tiderne har ført mange i ruin både herhjemme og i særdeleshed i USA, hvor marginhandel er rigtig populært.

Hvorfor kan Gearing være farligt?

Lad os se på hvorfor gearing af aktier kan være farligt. Vi forudsætter, at regnskabet fra selskabet bag aktie B i begyndelsen bliver mistolket af markedet og analytikerne. Aktien sætter sig derfor kort efter, at regnskabet er offentliggjort. Lad os for eksemplets skyld forestille os, at aktien dykker med bare 5%. Det betyder, at Spekulant A er tæt på at have tabt sit indskud. (50.000 kr. + 13.500 kr. + 7.500 kr. + 875 kr.). Ialt 71.875 kr. i tab ud af de hundrede tusind han oprindeligt indskød. 

Derfor vil han modtage, hvad alle garvede aktiehandlere har prøvet. Et såkaldt “margin call”. Det betyder, at banken eller børsmægleren ringer og siger, at man skal indskyde yderligere 100.000 kr. for at forretningen fortsat er afdækket. I modsat fald vil handlen blive lukket.

Gearing kan kræve en stærk psyke

Ovenstående beslutning skal træffes i løbet af kort tid. Det lægger et stort psykisk pres på selv de mest hårdføre aktiehandlere. Mange også erfarne og dygtige tradere vælger at tage det første tab og ikke indskyde yderligere margin. Det kan vise sig at være en rigtig beslutning. Der er dog også den mulighed, at aktien retter sig, og derefter stiger som forventet. Så får man et tab, som man ikke ville have fået, hvis man kun havde investeret sine egne midler. I så fald ville man have placeret et stop loss og derved givet aktien mulighed for at bevæge sig.

For den gode ordens skyld skal det bemærkes, at ovenstående scenario for en akties udvikling ikke er fiktion. Det er en udvikling, der ofte ses i forbindelse med regnskabsaflæggelse, især i de mere komplekse brancher som medicinalindustri og informationsteknologi. Senest så vi det med Ambu A/S, der efter kvartalsregnskabet for andet kvartal i august 2019 dykkede næsten 20%. Efterfølgende steg aktien så op gennem den tidligere top med en stor fortjeneste til følge.

Tabet kan blive større end forventet

Det bringer os frem til et andet uhyggeligt element ved margin handel. I ovennævnte eksempel med Ambu A/S faldt aktien 20% i løbet af ganske kort tid. Det er derfor ikke altid muligt for banken eller børsmægleren at give et margin call, hvorfor handlen i vore dage bliver lukket af computere, der er programmeret hertil. 

Det betyder som oftest, at tabet bliver langt større end de oprindeligt indskudte 10% eller i eksemplet 100.000 kr. Det tab skylder man så banken, oveni det tab man allerede har lidt. Det skal siges, at det relativt sjældent udvikler sig så slemt med aktier, men det sker. 

Ved råvarehandel og valuta investering er det derimod meget almindeligt, at tabet udvikler sig udover den oprindelige margin. I den forbindelse er det også vigtigt at være opmærksom på, at valutahandel som oftest er gearet langt mere end aktiehandel. Årsagen hertil finder vi naturligvis i det faktum, at de fleste valutakryds sædvanligvis bevæger sig langt mindre end aktier. I mange perioder er ugentlige udsving på f.eks. dollar-sterling under 1%. Når der så pludselig sker noget voldsomt som udviklingen i Brexit, ja så er der rigtig mange, der taber langt mere, end de oprindeligt havde forestillet sig.

Når marginhandel er det rigtige

Alle disse beskrivelser kan måske forlede læseren til at tro, at jeg har en meget negativ tilgang til gearing eller marginhandel. Hertil vil jeg svarer: Det kommer an på omstændighederne og den enkelte investors horisont og profil. For den uerfarne investor eller trader er gearet spekulation i et hvilket som helst aktiv en stensikker måde at tabe sin kapital på. Det kræver mindst to års erfaring med ugentlig handel, før man blot bør overveje marginhandel. 

Hertil kommer, at det er meget vigtigt, at man forstår og på egen krop har mærket den indflydelse, psyken har på ens handler. Har man ikke fuldstændig kontrol over de følelsesmæssige elementer, og er i stand til at foretage rationelle beslutninger under psykisk pres, vil man uvægerligt tabe penge på marginhandel.

Såfremt ovenstående forhold er på plads kan marginhandel vise sig at være en fornuftig beslutning. Ikke mindst hvis man ønsker at handle i råvarer, som eksempelvis guld eller olie. Det er dog vigtigt at gearingen passer til aktivets volatilitet. Volatilitet er et udtryk for, hvor meget et aktiv bevæger sig. En aktie som eksempelvis Ambu A/S bør aldrig geares mere end 5 gange. I modsat fald vil man modtage alt for mange margin kald.

Tilpas gearingen til aktivet

Handler man derimod i guld kan en gearing på 25 gange under de rette omstændigheder sagtens give mening. Det samme gælder for råolie som Brent eller West Texas Intermediate, der er de to mest forekommende olietyper på verdens børser.

Hvis jeg ikke har fået skræmt dig væk, og du opfylder de forudsætninger, jeg beskriver som nødvendige for at have en chance for succes med gearet investering så start med små beløb. Jeg har mødt mange særdeles velhavende investorer, for hvem det var mere end rigeligt at tabe 20.000 kr, for at finde ud af at marginhandel ikke var noget for dem.

For at slutte i den positive stemning de læsere, der kender mig, ved jeg befinder mig bedst i, vil jeg ikke undlade en bemærkning om, at nogle af verden største formuer er skabt ved gearet investering. George Soros, der i en alder af 93 år er still going strong og i år kandiderer til titlen som verdens rigeste mand, ville ikke have nået sin position uden den meget agressive gearing, der kendetegnede hans spekulation mod eksempelvis det engelske pund i firserne. 

Opdateret den 26. februar 2024