Ansvarsfraskrivelse

aktiejensen.dk fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug eller misbrug af informationer og oplysninger på siden.

aktiejensen.dk kan derfor ikke gøres erstatningsansvarlig for et eventuelt tab, det være sig direkte eller indirekte, der måtte opstå hos de besøgende på siden.

Indholdet i indlæg og artikler, der udtaler sig om den fremtidige udvikling på værdipapirmarkederne eller i enkelte aktier, er udtryk for forfatterens personlige holdning. Det må på ingen måde opfattes som individuel investeringsrådgivning.

Ophavsret

Samtlige immaterielle rettigheder herunder ophavsret, struktur, varemærker samt alle øvrige rettigheder til aktiejensen.dk tilhører Peter Jensen. Indhold må kun gengives efter forudgående skriftlig tilladelse og kun med oplysning om kilde og henvisning hertil.

Anonymitet

aktiejensen.dk indsamler ikke personhenførbarer oplysninger. aktiejensen.dk indsamler statistisk materiale vedrørende trafik og antal besøg på de enkelte sider på sitet.

Uvildighed

Forfatteren eller nærtstående kan foretage dispositioner i de værdipapirer, der omtales i de respektive artikler.