Aktiehandel og Psykologi

Blandt de mange tusind bøger om aktiehandel der er skrevet, er det kun en meget lille del, der indgående behandler den mentale stemning aktiehandel afføder hos en investor eller spekulant. Det kan godt give afledning til undren, når man tænker på, hvor vigtig en rolle psyken spiller for, om man får succes eller fiasko.

Det gælder ikke kun aktiehandel men også i mange andre af livets forhold. Eksempelvis har mange sportstjerner gennem tiderne beskrevet, hvordan den mentale styrke har bragt dem til tops.

I særdeleshed taber mange af de spekulanter, der arbejder med en kort horisont, penge på trods af, at de er begavede, og indledningsvis vælger de rigtige aktier samt det rigtige tidspunkt for at gå ind i investeringen. Det gør de som oftest fordi, de enten ikke har en forudlagt strategi for deres aktiehandel, eller ikke har mod til at følge den.

Aktiehandel skal være systematisk

Hvis man ikke griber sin aktiehandel systematisk an, kommer man meget let i sine følelsers vold. Det udløser som oftest et salg, blot investeringen går en det mindste imod. Herefter kan man så med ærgrelse iagttage aktien vende og stige igen. Hvorefter aktien skaber den indtjening, man forventede, da man gik ind i aktien.

En anden klassisk fejl, som jeg desværre må indrømme, jeg også selv har begået, er at sælge en stigende aktie for tidligt. Man oplever at aktien stiger kraftigt, lige efter man har købt den og glædes over det. Så sker det som oftest efter en pludselig kraftig stigning, at aktien falder tilbage. Nu oplever man at blive grebet af frygt for, at ens gevinst skal forsvinde igen. Derfor sælger man alt for tidligt. Det betyder, at man går glip af den store opgang, der kommer efter det midlertiddige fald. Havde man i stedet lagt en strategi og fulgt den, ville man få hele gevinsten med hjem.

“Trading in the Zone”

Det virker som om, selv mange erfarne eksperter er bange for at berører dette emne. Det gælder bestemt ikke den amerikanske trader og forfatter Mark Douglas. Han har skrevet en fremragende bog Trading in the Zone om netop den mentale indstillings betydning for aktiehandel.

I denne bog beskriver han, hvordan selv professionelle spekulanter taber penge på aktiehandel udelukkende på grund af, at de har programmeret deres psyke forkert. De træffer ikke de rationelle beslutninger. De lader i stedet psyken tage over. Bogen giver en række glimrende værktøjer til at komme ud over denne problemstilling.

Det er vigtigt at sætte sig ud over følelser, når man handler med aktier. Enhver form for aktiehandel, det være sig kortsigtet eller langsigtet, ja selv køb og behold investering, styres af håb og frygt. Håb om at aktien vil stige og gerne meget. Frygt for den skal falde.

Hav en strategi for din aktiehandel

Særligt private investorer, der ikke er professionelle, er i farer for at foretage irrationelle handlinger på bagrund af frygt eller håb. Det er derfor vigtigt at have en klart formuleret og meget gerne nedskreven strategi for, hvordan man udfører sin aktiehandel.

Psykologi påvirker beslutningerne ved aktiehandelStrategien skal beskrive, hvornår og hvorfor man køber. Samtidig med købet besluttes til hvilken pris aktien skal sælges. Dette kaldes også for “target” for aktien. Ligeledes skal strategien beskrive, hvad man gør, hvis handlen går en imod. Her skal besluttes en fast pris, aktien skal sælges til, hvis den mod forventning ikke stiger. Dette kaldes også et stop loss.

Bliv ikke forelsket i en aktie

Det er også vigtigt at huske ikke at få et personligt forhold til nogle aktier. Jeg bliver ofte rystet, når jeg på debatsider læser indlæg, hvor en virksomhed eller aktie bliver meget følelsesladet forsvaret eller kritiseret.

Her oplever man, at nogle mennesker nærer samme lidenskabelige forhold til en virksomhed, som man ellers kun finder blandt tilhængere af en fodboldklub. Ethvert indlæg i debatten, der går imod, bliver mødt med vrede og ofte i en meget personlig og ubehagelig tone.

Forhold dig nøgtern til aktiehandel

Det er efter min opfattelse en helt forkert tilgang til aktiehandel. Jo mere nøgtern man forholder sig til markedet og de enkelte aktier, jo bedre vil ens beslutninger blive. Det er naturligvis lettere sagt end gjort. Jeg har selv ofte fanget mig i mentalt at forsvare et køb, der udvikler sig dårligt. I stedet for at betragte aktien analytisk begynder man at håbe på, at den vil rette sig. Man søger efter årsager til, at nedgangen kun er forbigående.

aktiehandel på computer

Se på dine aktier med nye øjne

Man bør i stedet betragte hvert enkelt køb med nye øjne, hver gang man ser på porteføljen. Hvor ofte man gør dette afhænger naturligvis af investerings horisont og temperament. Den meget langsigtede “køb og behold” investor overvejer selvfølgelig ikke sine investeringer hver uge, mens spekulanten vurderer fra time til time.

Uanset om man tilhører den ene eller anden gruppe, er det vigtigt at tilgå analysen med følgende spørgsmål: Ville jeg købe aktien nu! Er svaret nej, skal aktien sælges og tabet tages.

Den, der slavisk følger rådet om at indsætte et stop loss ved hver aktiehandel, møder ikke denne problemstilling, da beslutningen er truffet på forhånd.

Nogle er blinde for den psykologiske effekt

Når jeg beskriver de problemstillinger, der er nævnt ovenfor, er det ikke altid, jeg møder forståelse. Nogle investorer har måske ikke oplevet den psykologiske effekt ved aktiehandel, og hvad værre er, andre er måske blinde for den.

I min introduktion beskriver jeg historien om at gå på en bjælke. Alle kan gøre det, hvis den ligger på jorden, men når den er i 20 meters højde, er det noget andet. Det at få styr på frygt og håb er en af de vigtigste faktorer for at få succes med sine investeringer. Mange ellers begavede investorer taber penge ved aktiehandel. Det er ofte fordi, de bliver grebet af frygt eller håb og lader følelserne styrer.