Guldmineaktier er et alternativ, når der er uro

Nu har prisen på guld, og dermed guldaktier bevæget sig kraftigt opad. Det har øget interessen for investering i guld dramatisk. Guldprisen har faktisk bevæget sig kraftigt opad gennem længere tid, uden at ret mange har bemærket det. Prisen på guld dannede en klassisk bundformation i sensommeren 2018.

Det var det psykologisk vigtige punkt på 1200, der stoppede guldets nedtur, der startede i foråret 2018. Efter at faldet i guld stoppede, dannede guldprisen en klassisk W bundformation i løbet af september, og udløste det første købssignal i oktober ved brud af 1230.

I december 2018 kom der så en endelig bekræftelse på, at opgangen var i gang. Det skete med et meget stærkt købssignal ved gennembrud af 1240. Siden er kursen på guld steget med over 20% på mindre end et år. Prisen er i august 2019 nået op på over 1500, og der er bestemt ikke nogen tegn på, at det stopper her.

Hvorfor stiger prisen på guld?

Når man ser på de fundamental analytiske grunde til, at guld stiger, er der flere faktorer, der spiller ind. Guld har altid været en sikker havn, når der rundt omkring i verden er politisk uro. Det kan man roligt sige, at der har været i det sidste halve år.

Det der umiddelbart fylder mest i medierne er handelskonflikten mellem Kina og USA. Men i efteråret havde vi også en alvorlig krise i det diplomatiske forhold mellem USA og mellemøsten i forbindelse med, at en amerikansk journalist af Saudi Arabisk herkomst på mystisk vis forsvandt i forbindelse med et besøg på den Saudi Arabiske ambassade i Istanbul.

Prisen på Guld og dollaren

En anden af de faktorer der påvirker prisen på guld, er kursen på dollar. Generelt er der sådan at når kursen på amerikanske dollar stiger, falder prisen på guld. Det er der naturligvis flere fornuftige årsager til.

For det første er prisen på guld fastsat i dollar. Det betyder jo så, at hvis kursen på dollar stiger, bør prisen på guld falde for, at den de facto er det samme i eksempelvis danske kroner. For det andet er investering i guld traditionelt en beskyttelse (såkaldt hedging) mod inflation.

Det der har været interessant at observerer i den seneste tid er, at prisen på guld er steget samtidig med prisen på dollar. Det betyder jo så, at guld derfor er blevet endnu mere værd i Euro eller danske kroner, end stigningen i kursen på guld umiddelbart indikerer. Det har været med til at gøre investering i guld til en endnu bedre forretning ikke mindst for danskerne.

Hvor højt kan guldet komme i 2019?

Hvor meget mere, prisen på guld kan stige i denne omgang, kan være vanskeligt at vurderer. Jeg vover mig dog ud i det. Jeg mener, det er realistisk at forvente, guldprisen vil forsøge at teste den gamle modstand på 1900, hvor stigningen sidste gang stoppede i slutningen af juli 2011.

Det vil næppe lykkes for det ædle metal at bryde denne meget stærke modstand i første forsøg. Derfor må vi forvente, at prisen på guld vil falde kraftigt tilbage, når niveauet mellem 1800 og 1900 er blevet testet. Det vil formentlig ske i slutningen af 2019

Inden jeg uddyber, hvordan man bedst og på den sikreste måde investerer i guld, vil vi kaste blikket tilbage i tiden og se på den historiske baggrund for menneskets fascination af det gule metal.

Guldets historie

Helt tilbage til 40.000 år før vor tidsregning er der fundet spor af udvundet guld i huler som vore forfædre beboede. Mange år senere men stadig før Kristi fødsel fik guld en betydning for Egypterne som målestok for værdi.

Vi har som man kan se altid været begejstret for dette grundstof. Udover at det er et meget smukt materiale har det altid været attraktivt, da det er et grundstof der er en meget begrænset mængde af. Samtidig er guld i de fleste tilfælde relativt vanskeligt at udvinde.

Vi spoler historien hurtigt frem til året 1792. Det var året hvor det nye land Amerikas Forenende Stater vedtog møntloven “The mint and coin act”. Denne lov fastslog, at guld og sølvmønter var de eneste betalingsmidler i landet. Samtidig fastslog loven at forholdet på prisen mellem guld og sølv skulle være 15.

Denne lov blev ændret efter den amerikanske borgerkrig, fordi den amerikanske regering i 1865 var ved at løbe tør for penge. Derfor begyndte regeringen at trykke dollarsedler, der ikke var konverterbare med guld eller sølv.

Bretton Woods aftalen

Verden vendte tilbage til guldstandarden igen efter de to verdenkrige. De vestlige ledere besluttede i 1944 at indføre den såkaldte Bretton Woods aftale. Den fastlåste prisen på guld i dollars til 35. Denne forbindelse mellem guld og den amerikanske valuta gjorde to ting. For det første var den med til at sikre USA’s position som verden ledende økonomiske magt. For det andet gjorde den med det samme dollar til verdens stærkeste valuta.

Det fungerede ud fra et makro økonomisk synspunkt også virkelig godt i de næste 30 år. Men så kom en anden krig, nemlig Vietnamkrigen, og ødelagde det hele. Den daværende amerikanske præsident Nixon, der stod fader til mange ulykker, besluttede i 1971 at forlade Bretton Woods systemet.

Der blev gjort flere forsøg i de efterfølgende år fra ansvarlige økonomers side på at få den amerikanske nationalbank til at vende tilbage til guldet, men alle bestræbelser mislykkedes. Det førte naturligvis til en voldsom svækkelse af den prestige dollaren havde nydt.

Investering i Guld blev en fantastisk forretning

Samtidig betød det, at guldprisen, der i mange år havde ligget fast omkring 35 dollar, tog på himmelflugt. Det gjorde pludselig investering i guld til en fantastisk forretning. Guldet steg gennem halvfjerdserne helt op til 800 dollar per troy ounce i 1980. Den højeste pris nogensinde på dette tidspunkt.

Siden faldt prisen på guld igen tilbage til omkring 400 dollar i 2005. Herefter gik der nogle år med, at guldet bevægede sig sidelæns, hvilket førte til, at mange mistede interessen for investering i guld. Men i 2008 skete der igen noget!

Guldet brød voldsomt op i efterdønningerne af finanskrisen. Stigningen i guld accelerede og kulminerede lige under $2000 i 2011. Derpå fulgte nogle år med en generelt faldende trend indtil den bundformation, jeg nævnte i indledningen, dannedes i efteråret.

Guldmine aktier følger Guldet opad

Jeg vil ikke på denne side opfordre til at investerer i guld i fysisk form. Det kan være en kompliceret affære, og mange gange er handelsomkostningerne ved investering i guld alt for store, ikke mindst i form af forskellen på køb og salgspriser.

Guld i barrer
Guld i ren form

Der findes dog en måde at investerer i guld på til lave omkostninger og uden alt besværet. Guldmineaktier er svaret. De bevæger sig tæt på guldprisen, og er lige så lette at handle som enhver anden aktie.

Investering i guld gennem aktier

Min foretrukne guldmine aktie er Newmont Mining Corp, som er noteret på New York Stock Exchange, og har forkortelsen NEM. Jeg har anbefalet aktien i et tidligere indlæg om investering i guldmineaktier. Newmont Mining Corp. er et meget sobert og veldrevet mineselskab med base i Colorado. Virksomheden kan føre sin historie helt tilbage til 1921, og har altid leveret flotte resultater.

Guld producenten har offentliggjort et resultat for  2018. Det overgår alle forventninger på trods af, at det ikke er påvirket af den voldsomme stigning i guldprisen, der er denne artikels emne.  Newmont Mining Corp. har været i stand til at bringe omkostningerne ved udvindning af guld i deres miner i Ghana og Colorado ganske betragteligt ned. Det har ført til, at deres indtjeningsmargin er kraftigt forøget.

Virksomheden, der også har store interesser i kobberminer i Australien, er på vej til at overtage Barrick Gold Corps position som verdens største guldproducent efter deres køb af Goldcorp Inc.

Aktien handles i øjeblikket til kurs 39. Køb den til markedskurs. Den vil pynte i en hvilken som helst portefølje. Stop loss bør ligge helt nede i 32. Det er betydeligt længere væk, end jeg normalt anbefaler, men denne aktie er også anderledes. Kursmålet er i første omgang 49, og der kan gevinsten tages hjem. Mange investorer, og ikke kun dem der bekender sig til køb og behold strategien, vil dog vælge at beholde aktien.

På grund af guldmine aktiers tilknytning til guldprisen, udvikler de sig anderledes end resten af aktiemarkedet. Når der er uro i verden vil aktiemarkedet ofte falde, mens guldmineaktierne stiger. På grund af den sammenhæng giver investering i guld en god balance i aktieporteføljen.

Dette indlæg er opdateret 31. august 2019