C20 Cap blev til C25 Cap

Dette indlæg er opdateret 14. oktober 2019

C20 er et indeks over de 20 største aktier på København fondsbørs. Det blev 18. december 2017 udvidet med 5 aktier mere, og skiftede ved samme lejlighed navn til C25 Cap. C20 Cap, som jo så nu hedder C25 indekset, er efterfølgeren til KFX indekset.

KFX indekset blev indført i 1989 i forbindelse med introduktionen af handel med optioner og futures på den danske børs. KFX var et markedsvejet indeks, der bestod af de 20 mest omsatte aktier på børsen i København. 

Det blev fastsat hvert år den 23.12, hvilke aktier der skulle indgå i næste års indeks på bagrund af omsætningen i det forgangne år. Selvom det altså ikke var størrelsen eller værdien af virksomheden, der bestemte om den skulle indgå i KFX indekset, men derimod omsætningen, udgjorde KFX indekset alligevel 40% af den samlede markedsværdi af de børsnoterede aktier.

Charles Dow var pioner

Men hvorfor egentlig have et indeks? Ideen med at skabe et indeks over de mest omsatte papirer på en given børs kan føres langt tilbage. Charles Dow grundlagde blandt meget andet Dow Jones indekset i 1896. Selvom det blev det mest kendte, og er det ældste, der stadig eksisterer, var det langtfra det første.

Ideen med at at skabe et indeks udspringer af ønsket om at kunne måle udviklingen på et givent aktiemarked, således at man kan skabe sig et overblik over den generelle trend. Det gør naturligvis også, at aktieindeks spiller en stor rolle for teknisk analyse.

Der findes i dag indeks på alle børser verden over. Eksempelvis hedder det tyske aktieindeks DAX. Udviklingen i computer teknologien har gjort, at man nu kan beregne et indeks i realtid. Det betyder i praksis, at indekset ændrer sig hele tiden på baggrund af udviklingen i de aktier, det indeholder.

KFX regerede frem til 2005, hvor Københavns Fondbørs blev overtaget af den Nordiske Børs, der hedder OMX. Defor skiftede indekset navn til C20 eller det fulde navnOMXC20.

I 2011 blev C20 Cap født

I 2011 oprettede børsen parallelt med C20 et mere avanceret aktieindeks kaldet C20 Cap. Det at et indeks har en “cap”, betyder, at der er en grænse for, hvor stor betydning en enkelt aktie kan have på et indeks.  

I praksis fungerer det således, at en aktie maksimalt kan udgøre 20% af C20 Cap eller C25 Cap. Udgør en enkelt aktie mere end 20% bliver vægtningen reguleret, således at aktiens vægtning bliver sat ned til 15%.

Den aktie, der på grund af den ekstremt positive udvikling siden årtusindskiftet, var steget så meget, at det udgjorde et statistisk problem var Novo Nordisk. I 2013 udgjorde den 45% af C20 indekset. 

Det siger sig selv, at det aldrig ville kunne give et retvisende billede af den generelle markedsudvikling, hvorfor man i 2013 valgte at lade C20 Cap blive det toneangivende indeks.

I 2017 blev C20 Cap så til C25 Cap, efter at indekset blev udvidet med 5 aktier, på grund af at den samlede markedsværdi af Københavns Fondsbørs aktier var vokset til det dobbelte siden 2013.