Aktiemarkedet

C20 Cap blev til C25 Cap

Dette indlæg er opdateret 21. august 2023

C20 var et indeks over de 20 største aktier på København fondsbørs. Det blev 18. december 2017 udvidet med 5 aktier mere, og skiftede ved samme lejlighed navn til C25 Cap. C20 Cap, som jo så nu hedder C25 indekset, er efterfølgeren til KFX indekset.

KFX indekset blev indført i 1989 i forbindelse med introduktionen af handel med optioner og futures på den danske børs. KFX var et markeds vejet indeks, der bestod af de 20 mest omsatte aktier på børsen i København. 

Det blev fastsat hvert år den 23. december hvilke aktier, der skulle indgå i næste års indeks på baggrund af omsætningen i det forgangne år. Selvom det altså ikke var størrelsen eller værdien af virksomheden, der bestemte om den skulle indgå i KFX indekset, men derimod omsætningen, udgjorde KFX indekset alligevel 40% af den samlede markedsværdi af de børsnoterede aktier.

Charles Dow var pioner

Men hvorfor egentlig have et indeks? Ideen med at skabe et indeks over de mest omsatte papirer på en given børs kan føres langt tilbage. Charles Dow grundlagde blandt meget andet Dow Jones indekset i 1896. Selvom det blev det mest kendte, og er det ældste, der stadig eksisterer, var det langt fra det første.

Ideen med at at skabe et indeks udspringer af ønsket om at kunne måle udviklingen på et givent aktiemarked, således at man kan skabe sig et overblik over den generelle trend. Det gør naturligvis også, at aktieindeks spiller en stor rolle for teknisk analyse.

Der findes i dag indeks på alle børser verden over. Eksempelvis hedder det tyske aktieindeks DAX. Udviklingen i computer teknologien har gjort, at man nu kan beregne et indeks i realtid. Det betyder i praksis, at indekset ændrer sig hele tiden på baggrund af udviklingen i de aktier, det indeholder.

KFX regerede frem til 2005, hvor Københavns Fondsbørs blev overtaget af den Nordiske Børs, der hedder OMX. Derfor skiftede indekset navn til C20 eller det fulde navn OMXC20.

I 2011 blev C20 Cap født

I 2011 oprettede børsen parallelt med C20 et mere avanceret aktieindeks kaldet C20 Cap. Det, at et indeks har en “cap”, betyder, at der er en grænse for, hvor stor betydning en enkelt aktie kan have på et indeks.  

C25 er ligeledes et såkaldt markedsværdi vægtet Cap indeks. I et markedsværdi vægtet indeks indgår hver aktie med dens markedsværdi. Det betyder, at meget store selskaber, i særdeleshed Novo Nordisk, vægter langt mere end mindre selskaber.

For at begrænse effekten af markedsværdi vægtningen indførte man for adskillige år siden et Cap i det danske eliteindeks, altså en begrænsning på hvor meget hver enkelt aktie kunne vægte, uanset hvor store de blev.

Under alle omstændigheder er det sådan, at C25 i dag er “capet” eller begrænset, således at hver enkelt aktie indgår i indekset til dens markedsværdi, men med et forudbestemt maksimum. Det fulde navn for C25 er derfor OMX C25 Cap.

I C25 er maksimum 15 %, hvilket betyder, at ingen aktie kan vægte mere en 15 % i kursudregningen for indekset. C25 overvåges daglig, og i fald en aktier vejer mere end 15 %, flyttes dens vægtning tilbage til 15 %.

På trods af cap effekten har Novos kursudvikling en stor betydning for C25. Når Novo falder trækker det fortsat C25 voldsomt nedad. Omvendt giver Novo C25 et løft under de kraftige stigninger aktien adskillige gange har oplevet, hvilket kan give et indtryk af, at de danske aktier har det bedre, end tilfældet er.