Aktiemarkedet

Derfor betyder dollar kursen meget for aktiemarkedet

I den seneste tid har vi set fald på de europæiske aktiemarkeder efter endnu en rekord i C20 Cap indekset forrige mandag. Faldet i dollar i forhold til euro har fået meget af skylden herfor.

Hvorfor har kursen på dollar så stor betydning for aktiemarkederne i Europa? Det har den, fordi mange virksomheder i eksempelvis Danmark har USA som deres vigtigste eller et af de vigtigste eksportmarkeder.

Når så dollar falder i forhold til euro, og dermed i forhold til danske kroner da de er knyttet til euro, ja så falder værdien af indtægterne på eksportmarkedet.

Dollar påvirker indtjeningen

Det gælder især virksomheder som Novo Nordisk og Genmab, der henter en meget væsentlig del af deres indtægt og ikke mindst overskud på det amerikanske marked.

I et praktisk eksempel kan man se på de royalties, som Genmab får fra Janssen, der er en del af den meget store amerikanske medicinal koncern Johnson & Johnson. Disse royalties modtages som en procentdel af værdien af salget af Genmabs meget succesrige produkt Darzalex.

Ikke alene royalties fra USA, men også fra resten af verden, afregnes i dollar. Det betyder, at når dollaren er faldet 12 % siden årsskiftet, bliver værdien i danske kroner tilsvarende mindre.

Genmab forventer en samlet betaling fra Janssen på 1,3 milliarder kroner i 2017. Dermed koster faldet i dollarens værdi 156 millioner kroner alene i 2017. Såfremt dollaren falder yderligere i andet halvår, bliver beløbet tilsvarende større.

Mange brancher påvirkes

Det er ikke kun de store medicinal virksomheder, der påvirkes voldsomt af kursen på dollar. I en lang række brancher afregnes i dollar også på markeder udenfor USA.

Samtidig skal man være opmærksom på, at valuta påvirkninger rammer bundlinjen i højere grad end eksempelvis et vigende salg.

Årsagen hertil er naturligvis, at der er fremstillingomkostninger og råvarer omkostninger, der forholdmæssigt forsvinder, hvis salget falder. Når dollaren falder forbliver produktions omkostningerne de samme, hvorfor et fald i afregningsvalutaen har en stærkere indvirkning på virksomhedens resultat.

På længere sigt tilpasses markedet

På længere sigt mindskes betydningen af en svagere dollar dog. Vi har historisk set haft længere perioder med endog meget lav dollar kurs, hvor den negative indvirkning på de danske virksomheders resultat hurtigt er aftaget.

Det skyldes at markeder relativt hurtigt tilpasser sig den nye situation. Priserne på de varer, der skal bruges i fremstilling processen, falder ofte idet de afregnes i dollar ligesom transportomkostninger ofte afregnes i dollar.

Samtidig vil priserne i USA stige på udenlandske produkter som følge af den lavere valuta. Der er derfor ingen grund til at fortvivle på længere sigt. Men et pludseligt fald i dollaren vil desværre alt andet lige være negativt for de europæiske aktiemarkeder og dermed for danske aktier.