Aktiemarkedet

Renten og aktiemarkedet

Dette indlæg er opdateret 25. september 2019

Alle taler om renteudviklingen. Det gør de ikke kun fordi, den er vigtig for boligmarkedet. Interessen for renteudviklingen skyldes ikke mindst, at renten og aktiemarkedet har en meget vigtig sammenhæng, der påvirker hele samfundsøkonomien.

Senest har der i fredags igen været stor fokus på den amerikanske forbundsbank også kaldet FED og lederen Powells tale om den fremtidige renteudvikling i USA, der foregik kl 19.00 dansk tid. Dermed efter at den danske børs var lukket.

Hvorfor har renten så stor betydning?

Men lad os se et øjeblik på hvorfor renten har så stor betydning for aktiemarkedet. Når en analytiker vurderer en aktie, ser han eller hun på, hvorledes afkastet på aktien hænger sammen med afkastet på alternative investeringer heriblandt rentebærende papirer.

Når renten er lav, er kravet til det direkte afkast på en aktie alt andet lige mindre. Såfremt virksomhed A tjener 10 kr om året per aktie efter omkostninger og skat og den 5 årige rente er 2 % årligt, kan virksomheden have en kurs på 500 og så give det samme i afkast som den 5 årige obligation.

Er renten derimod 15 %, kan virksomhed A med samme indtjening efter skat kun bære en kurs på 67, såfremt den skal give det samme i afkast som obligationen. Dette er selvfølgelig en meget forenklet fremstilling, men jeg er sikker på, at I forstår meningen.

Den store betydning, de respektive nationalbankers rente har for aktiemarkedet, har endnu flere facetter. De virksomheder, der er afhængige af at skulle låne til deres vækst, er meget følsomme overfor hvor kostbart, det er at finansiere, og det bestemmer renten simpelthen. Renteudgiften påvirker direkte virksomhedernes resultat.

Nogle brancher har glæde af en høj rente

Men for at gøre billedet fuldstændigt er det også vigtigt at være opmærksom på, at der er brancher, der faktisk har glæde af et højere renteniveau. Her springer bankvirksomhed naturligvis i øjnene. Når renten er meget lav er rentemarginalen, altså forskellen på hvad bankerne låner til, og hvad de tager for udlån, meget mindre end når renten er høj.

Men også forsikringsvirksomhed og andre brancher, der har behov for at placerer store positioner af likvider, har glæde af en højere rente.

Sammenhængen mellem renten og aktiemarkedet

Det forholder sig endvidere sådan, at centralbankerne verden rundt i de sidste hundrede år har brugt deres officielle rente til at styre økonomien. Tillad mig at give en meget enkel forklaring på hvordan dette gøres. Når der er meget kraftig og hurtig udvikling i produktionen og efterspørgslen på varer i et samfund, taler økonomer om, at vi er inde i en højkonjunktur. 

Det er som udgangspunkt godt, når det er tilfældet. Der følger imidlertid nogle negative effekter med. Såfremt de ikke kontrolleres, kan det føre til det modsatte nemlig lavkonjunktur eller recession. Derfor ønsker centralbankerne at regulerer en højkonjunktur, inden den kører af sporet.

Til dette formål er renten sædvanligvis et fortræffeligt stykke værktøj. Centralbanken, som i Danmark er Nationalbanken, vælger eksempelvis at hæve renten typisk med mellem 0,25 og 0.50%. Det svarer til at trykke på bremsen i en bil, der kører for stærkt.

Det gør det fordi, en stigende rente gør det dyrere for virksomhederne at lånefinansiere deres ekspansion. Samtidig bliver obligationer, der altid har været det store alternativ til aktier, billigere, og giver dermed et bedre afkast, hvilket lægger et pres på aktiemarkedet.

Den modsatte effekt opnår nationalbankerne ved at sænke renterne. Det vælger de naturligvis at gøre i de perioder, hvor der er farer for recession. Problemet er blot for første gang i nyere tid, at vi i den vestlige verden har fået negative renter. Det gør at alle, der beskæftiger sig med investering, står overfor et helt nyt scenario.

Hertil kommer at de negative renter tager effekten ud af rentevåbnet. Der er naturligvis grænser for, hvor høje de negative renter kan blive. Jeg kan vanskeligt forestille mig negative renter højere end 1,5%. Samtidig udebliver effekten i en vis grad af en rentesænkning, når renterne er negative.

One thought on “Renten og aktiemarkedet

Lukket for kommentarer.