Aktiemarkedet

Aktieåret 2018

Der er en lang tradition for, at analytikere og markedsdeltagere i almindelighed her ved nytårstide prøver at forudsige udviklingen på aktiemarkedet i det kommende år. Hele aktieåret 2018 er temmelig langt frem i tiden at skulle evaluere, og de færreste rammer da også rigtigt på så lang en prognose.

Sidste gang, jeg forsøgte at forudsige det kommende års udvikling på de finansielle markeder, var i mit indlæg 5. januar 2017. Det ramte i al beskedenhed meget godt, vurderet efter vi nu kan se tilbage på hele det gamle år. Du kan læse artiklen om 2017 her. Derfor vover jeg igen pelsen, og kommer med mit bud på aktieåret 2018.

Jeg tror desværre, vi kommer til at se fald allerede i løbet af januar, og at 2018 i bedste fald vil udvise en sidelæns bevægelse men mere sandsynligt en korrektion nedad i størrelsen 15 til 20 %. Det mener jeg fordi, det er min opfattelse, at aktierne over en bred kam er blevet for dyre i løbet af den opgang, der har været på de finansielle markeder i stort set hele verden siden midten af 2009.

250% stigning siden finanskrisen

Opgangen kom ganske vist ovenpå finanskrisen. Den verdensomspændende økonomiske krise rystede i 2008 hele verden, og sendte aktierne ned med op over 50 %. Men siden aktierne i Danmark nåede bunden i marts 2009, er de steget med 250%!

Dette tal er målt på OMX indeks, og er således et vægtet gennemsnit. Nogle aktier er steget meget mere, andre er ligefrem faldet. Sådan fungerer aktiemarkedet. Problemet i denne forbindelse er ikke, at nogle aktier er steget helt fantastisk på de otte år. Ej heller at nogle næsten er blevet værdiløse. Markedets effektivitet gør, at begge kategorier i større eller mindre grad har fortjent det.

Problemet er at aktierne som helhed, altså den samlede værdi af alle aktierne på den danske børs, ikke kan bære udviklingen. Virksomhedernes samlede indtjening er ikke steget nok til at retfærdiggøre stigningen på 250%.

Der kan opstilles meget komplekse matematiske modeller for at bevise ovenstående teori, men det vil jeg overlade til den akademiske verden. Helt enkelt kan man se på udviklingen i P/E på de 25 største danske aktier.

I teorien burde P/E være mere eller mindre konstant. Det ville betyde, at kursen afspejlede virksomhedens resultater direkte. Der er dog mange grunde til, at det ikke er sådan i praksis.

Kursen afspejler også forventninger

For det første afspejler kursen på en aktie også forventningen til den fremtidige indtjening. For nogle typer af aktier kan dette have en meget stor betydning. Det gælder eksempelvis vækstaktier indenfor biotek eller informationsteknologi. Det er der slet ikke noget galt med. Problemet er bare, hvis forventningerne bliver ved med at stige. I så fald vil selv de mest vidunderlige resultater til sidst ikke være i stand til at indfri dem.

På den modsatte side af skalaen finder vi udbytteaktier. Her er problemet mere direkte, at når udbytteaktier stiger, uden indtjeningen følger med, er der ikke nogen forventning til fremtidige mirakler, der kan retfærdiggøre, at hver udbyttekrone bliver dyrere og dyrere.

Det er klart at i en periode med pessimisme i samfundet falder P/E, og i optimistiske perioder stiger den. Det, der er problemet lige nu, er, at pendulet har nået yderpunktet, og derfor forventer jeg, det vil svinge tilbage.

Skal jeg sælge mine aktier?

Betyder ovenstående så, at jeg vil sælge alle aktier på tirsdag? Naturligvis ikke. Men jeg mener, at man skal beskytte sine gevinster med stop loss, og når vi har vished for, at en korrektion er i gang, selektivt sælge ud af en del af porteføljen. Alt efter investerings horisont skal beholdningen reduceres med mellem 30 og 50% i en sådan situation. Følg med her på siden, hvor jeg løbende vil beskrive udviklingen i aktieåret 2018.