Aktiemarkedet

Sådan gør du hvis markedet falder

I mit seneste indlæg gav jeg udtryk for, at det efter den lange opgang på aktiemarkederne siden november sidste år er endnu vigtigere at beskytte sine aktie investeringer med stop loss.

Det er desværre blevet tydeligere i de seneste uger, at aktiemarkederne har svært ved at fortsætte opgangen. Det store spørgsmål er, om der blot er tale om en pause, eller om vi står foran en større korrektion.

De fundamentale forhold

Lad os først se på de fundamentale forhold. Stigningerne i foråret har til dels været båret af de relativt store udbyttebetalinger, der for en stor dels vedkommende er blevet geninvesteret i aktier. Udbytte sæsonen er nu ovre, og der kommer således ikke mere brændstof fra den kilde.

Aktiekurser
Aktiekurser

Samtidig har centralbankerne i den vestlige verden pumpet likviditet ind i markederne i det seneste år. Når strømmen af likviditet ophører, lægger det en begrænsning på de mulige stigninger.

Når hertil kommer, at de halvårsregnskaber vi i øjeblikket modtager fra en lang række selskaber, ikke i alle tilfælde lever helt op til forventningerne, lægger også det en begrænsning på stigningerne.

Den tekniske analyse

Ser man på den tekniske analyse daner der sig i flere indeks nogle foruroligende top formationer. Det gælder især i det tyske DAX indeks, men også i vort hjemlige C20 Cap indeks er der ved at danne sig en såkaldt hoved skulder hoved formation Denne er ikke færdiggjort endnu, og et egentligt salgssignal udløses først ved brud af 1137 i nedadgående retning.

Det er for tidligt at foretage sig noget

Det er således for tidligt at foretage sig noget endnu. Man skal dog være ekstra varsom og følge udviklingen tæt. Får vi et brud nedad, vil de stop loss der er lagt ind redde mange gevinster. For de seneste aktie køb vil der blive tale om et mindre tab.

Ved et eventuelt brud nedad skal der herudover reduceres kraftigt i porteføljen, så der samlet er solgt mellem 33 og 50 % af porteføljen. Hvor meget afhænger af, hvilken strategi og dermed tidshorisont den enkelte har.

Den mere agressive og spekulative investor vil sælge 50% af porteføljen, mens den langsigtede køb og behold investor bør nøjes med at sælge 33%. Men for alles vedkommende skal der reduceres ved salg såfremt bruddet kommer.

Børsen i Leipzig
Den gamle børs i Tyskland

Sådan reducerer du porteføljen

Når man reducerer sin portefølje af aktier og dermed sin risikoeksponering, er det vigtigt at gøre det på den rigtige måde. Såfremt man har lagt sine stop rigtigt vil meget af reduceringen ske gennem dem.

Herudover er der behov for yderligere salg for at opnå den ønskede reducering i henhold til ens strategi. En klassisk fejl er, at sælge de aktier der har gevinst, og beholde dem der har tab, i håbet om at de kommer tilbage igen. Begå ikke denne fejl!

Den rigtige måde er at sælge halvdelen af positionen i de aktier, der har giver en god gevinst og beholde resten. Har du eksempelvis købt 1000 aktier til kurs 800 i Genmab og aktien efter den store stigning op mod 1500 falder tilbage til 1330 så sælg 500 aktier og behold de sidste 500 beskyttet med et stop loss på 1120.

På den måde reducerer du din risiko, får taget gevinsten hjem og beholder samtidig muligheden for at få del i gevinsten, hvis aktien stiger igen.

De aktier der i forbindelse med et generelt fald virkelig taber værdi vil blive stoppet ud, men såfremt det ikke sker så sælg ud. Du skal stadig være opmærksom på, at det samlede salg ikke overstiger dit strategiske mål for en reduktion af aktieporteføljen på mellem 33 og 50 %.

Derfor skal du ikke sælge alle aktier

Mange har gennem tiden spurgt mig: Når nu der er signaler både teknisk og fundamentalistisk på en større korrektion hvorfor så ikke sælge alle aktier?

Svaret er at markedsanalyse ikke er en eksakt videnskab. Der er derfor risiko for, at korrektionen bliver meget mindre end forventet og aktiemarkederne igen fortsætter op. Hertil kommer, at det er vigtigt stadig at have aktier tilbage når markedet vender og begynder at stige. Der er et gammelt ordsprog, der siger: “Den der ikke har aktier, når markedet falder, har heller ikke aktier, når markedet stiger”.

Tilpas porteføljen af aktier

Det der er vigtigt er, at man hele tiden tilpasser aktieporteføljen til risikoen i markedet under hensyntagen til ens investeringshorisont. Husk altid den største risiko er i det generelle marked og ikke i den enkelte aktie. Når markedet falder, falder næsten alle aktier. De gode kommer tilbage igen med tiden, de dårlige bliver nede.

Afslutningsvis skal jeg indskærpe, at vi ikke har fået bekræftelse på, at aktiemarkedet falder. Der er faresignaler, og lyset er skiftet fra grønt til gult. Men det er ikke tid til at iværksætte reduktionen endnu. Følg udviklingen her på siden i de kommende uger.