Aktiemarkedet

Stadig ingen afklaring om retningen for aktierne

Jeg lovede en opdatering i dag torsdag, og derfor får I den, selvom der faktisk ikke er nogen afklaring på markedsretningen. I løbet af dagen fik vi nøgletal fra eurozonen, men de bragte ikke hverken bevægelse eller overraskelser.

Det er stadig de geopolitiske spændinger, der dikterer aktiernes retning verden over. Den nye handelsaftale mellem USA og Mexico samt forhandlingerne om en opdatering af NAFTA aftalen mellem Canada og USA er positivt.

Til gengæld virker det som om, den amerikanske præsident prøver at trække opmærksomheden væk fra hans personlige udfordringer med retssystemet ved at optrappe handelskrigen med Kina. Det er som nævnt mange gange før meget negativt for aktiemarkederne ikke kun i Amerika men over hele verden.

Der ser på den bagrund ud som om, såvel det danske som tyske marked har svært ved at bryde gennem den stærke modstand på de tidligere toppe. Det er nu heller ikke så mærkeligt, når man tager i betragtning, at et gennembrud vil betyde, at aktiemarkedet bevæger sig ind i ukendt land.

Der vil nemlig blive tale om en “all time high” i Danmark. De øvrige markeder har stadig et stykke vej op, før de sætter nye rekorder.Jeg er derfor stadig af den overbevisning, at forsøget på et opadgående brud vil blive afvist i det mindste i første omgang.

Afvent den generelle trend

Udvikler situationen sig som jeg forventer, skal vi i første omgang ikke foretage os noget. Først i tilfælde af at afvisningen medfører et kraftigt fald på 4% eller mere, er der tale om at lyset for aktierne skifter fra gult til rødt.

Det dødvande markederne befinder sig i bevirker også, at de købssignaler der er på vej i Carlsberg og Tryg, lader vente på sig. For Carlsbergs vedkommende drejer det sig om et gennembrud af 800 og for Tryg en lukning over 160.

Det er min forventning at købssignalerne i ovennævnte papirer først vil udløses, såfremt det generelle marked bryder op. Skulle et eller begge købssignaler udløses, uden vi har en afklaring på markedsretningen, bør man afvente køb af Carlsberg og Tryg aktier, til den generelle opgang er bekræftet.