Aktiemarkedet

Det tyske DAX er på vej nedad

Jeg efterlyste i mit seneste indlæg en retning på det tyske DAX og aktiemarkederne rundt omkring i verden. Det har vi fået nu, men ikke som jeg havde håbet. Lyset er desværre ikke skiftet til grønt men stadig gult og tæt på at skifte til rødt for det danske C25 indeks.

Syd for grænsen er tendensen dog tydligere. Her er det tyske DAX indeks brudt ned, og har udløst et salgssignal af middel styrke. Jeg er ikke i tvivl om, at vi vil se en nedtur til 11.800, der er bunden fra det tidlige forår.

Hvorvidt DAX indekset vil finde støtte her, afhænger i høj grad af de fundamentale økonomiske og geopolitiske forhold. Det er et meget kritisk punkt. Såfremt det brydes afgørende, er lyset blodrødt for aktiemarkederne i Europa.

Nedturen vil i så fald blive både voldsom og hurtig. Et brud vil udløse et nedadgående target på 10.000. Altså et fald på 15%!

Det er derfor under disse omstændigheder vigtigt at tage sine forholdsregler for at beskytte porteføljen. Alle stop loss skal være stramt placeret så tæt på de nuværende niveauer som muligt.

Vent til vi får et klart brud nedad i DAX

Som jeg har sagt så mange gange før, skal man, når det drejer sig om aktieinvestering, ikke foregribe begivenhedernes gang. Vi skal således vente med at agerer til vi får et klart brud ned gennem 11.700 i DAX. Det betyder en lukning på 11.650 eller derunder.

I det danske C25 indeks er der i første omgang støtte på 1128 og derefter igen på 1080. Det er dette sidste punkt, der er helt afgørende for de danske aktier. Såfremt vi får en lukning på 1075 eller lavere, skal der reduceres kraftigt i beholdningen af danske aktier.

Hvor stor en del af porteføljen skal sælges?

Hvor stor en del af porteføljen, der skal afhændes i en sådan situation, afhænger i høj grad af din tidshorisont som investor og ikke mindst formålet med investeringen.

Det er klart at en pensionsportefølje ikke skal likvideres og omsættes til kontanter. Her betyder det også noget hvilken risikoprofil man har. Jo mere risikobetonet porteføljen er, jo mere skal der sælges ud. Jeg vil for den pensions eller anlægs portefølje der indeholder mange udbytteaktier og value aktier, kun anbefale at sælge 25% af beholdningen.

Den kortsigtede spekulative og meget risikovillige investor bør til gengæld sælge en langt større del, måske helt op til 75% af de europæiske aktier. Husk på: Ovenstående gælder kun for de europæiske aktier, og naturligvis først når de respektive salgssignaler udløses.

Vi ser nemlig i øjeblikket det lidt usædvanlige scenario, at aktiemarkeder i USA og Europa går i hver sin retning. I USA er optrenden og købssignalerne for de respektive indeks intakte. Det er også på den baggrund, at der er en (lille) mulighed for, vi slipper med skrækken i Europa og markederne rejser sig fra de ovennævnte støtteniveauer.

Det er nogle spændende uger, vi går i møde. Jeg vil som altid følge udviklingen tæt, og opdatere situationen her på siden med få dages mellemrum.