Personer

Anders Dam strammer kravene

Jyske Banks ordførende direktør Anders Dam har i flere medier udtalt, at Jyske Bank overvejer at indføre krav om en godkendt revisor hos deres mere end 60.000 erhvervskunder. Dette krav blev allerede indført i april måned for nye kunder i Jyske Bank. Kravet kom efter, at banken havde konstateret, at langt størstedelen af de indberetninger de havde foretaget til SØIK, populært kaldet Bagmandspolitiet, var fra erhvervskunder, der havde fravalgt revision.

Anders Dam’s udtalelser giver mig anledning til bekymring af to årsager. For det første sidder jeg med en fornemmelse af, at Danmarks i øjeblikket måske dygtigste bankchef er gået for langt i sin irritation over den badwill, hele banksektoren har været udsat for på grund af sager om hvidvaskning anført af den kolossale sag i Danske Bank.

Det er helt naturligt, at Anders Dam bliver irriteret over, at nogle brådne kar blandt kunderne laver ridser i det flotte renomme, han og hans kollegaer har brugt mange år på at opbygge. Det retfærdigør dog ikke et indgreb, der ikke alene vil skade Jyske Banks udviklingsmuligheder men også hele iværksætterkulturen i Danmark.

Der var i de mange artikler, hvor Anders Dam blev citeret, flere uklare punkter, hvorfor jeg valgte at kontakte Jyske Banks medie afdeling, inden jeg kastede mig over tastaturet. Jeg fik svar på min henvendelse indenfor halvanden time, hvilket flere andre børsnoterede virksomheder kunne lære af.

Definition af kravet

Det var især definitionen på krav om revisor, der var uklar i artiklerne. Jyske Banks direktør for kommunikation og marketing præciserede (citat): “Der er krav om, at man enten skal have en godkendt revisor, eller at banken har et godt kendskab til virksomheden. Der er ikke krav om, at man skal fremvise reviderede regnskaber.” (citat slut)

Det beroligede mig meget på især de mindre iværksættervirksomheders vegne. Der er siden 2006 sket en række lempelser for selskaber, således at mindre virksomheder ikke skal revideres. Derfor kan de godt have en godkendt revisor tilknyttet, hvad de ofte har, men han skal ikke reviderer regnskabet. Årsagen til at jeg i første omgang blev meget bekymret over Anders Dam’s udtalelse er, at det er langt mere kostbart at få en revisor påtegning på et regnskab end blot at have en revisor til at opstille regnskabet.

For en lille iværksættervirksomheds vedkommende kan omkostningerne til revision og påtegning fra godkendt revisor let løbe op i over 25.000 kr. Det vil mange gange være mere end den unge virksomheds overskud det første år. Assistance fra den samme revisor til opstilling af regnskab koster for den samme virksomhed typisk omkring 2.800 kr.

Er Jyske Bank for aggressiv?

Den anden bekymring, jeg har, er at Jyske Bank ved en alt for agressiv afvisning af nye startups taber terræn til andre banker. Denne bekymring er naturligvis på aktionærernes vegne. Nordea har for længe siden etableret en afdeling specifikt rettet mod unge dynamiske iværksættere. De første meget positive resultater har allerede vist sig for Nordea, der i såvel danske som udenlandske medier bliver rost for deres imødekommenhed og finansiering af nye danske mode virksomheder.

Sidst men bestemt ikke mindst: Mange af de sager, der har været i de danske banker, kunne have været undgået ved brug af almindelig sund fornuft. Lad mig komme med et eksempel uden at sætte navn på den pågældende bank.

En vekselbutik i det Københavnske Nordvest kvarter bestilte i 2017 i løbet af 4 måneder 90 millioner danske kroner i 500€ sedler fra en dansk bank. Alle, der beskæftiger sig med penge, ved at 500€ sedler foretrækkes af kriminelle, da meget store beløb næsten ingenting fylder med disse sedler.

Såfremt en ansvarlig medarbejder i den pågældende bank havde tænkt sig om, burde vedkommende have kunnet regne ud, at der nok ikke var et latent behov for 90 millioner danske kroner i 500€ sedler i en Københavnsk bydel, der hovedsagligt bebos af studerende og pensionister. For den gode ordens skyld skal jeg bemærke, at ovenstående ikke er en “vandrerhistorie”, og at bankens navn er redaktionen bekendt.

Anders Dam afventer

Jyske bank fortæller mig, at de vil vurderer revisorkravet i løbet af efteråret, inden de tager endelig beslutning. Det afføder respekt, at banken, i modsætning til mange politikere, overvejer konsekvensen, inden de indfører stramningen.

Anders Dam og andre, der ligesom jeg er over ungdommen og har passeret de halvtreds, skal ikke glemme, at alle virksomheder, også de der bliver de største i verden, starter som et lille vådt barn. Jeff Bezos cyklede selv ned med sine pakker, da han startede i 1994.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *