Makro økonomi

Guldmineaktier kan få et fantastisk 2023

Guldminesektoren har haft nogle rigtig dårlige år. Eksempelvis er den ene af de to ledende guldmineaktier Newmont Corporation faldet markant fra kurs 83 til kurs 38 inden for de seneste to år. Faldet er naturligvis primært drevet af faldet i guld, men flere andre ædelmetaller har ligeledes haft nogle svære år.

Det kan for mange virke besynderligt, at guldet er faldet, da der i perioden har været adskillige årsager til, at det ikke skulle ske: Nye udbrud af COVID-19 flere steder i verden, den højeste inflation i fire årtier, den rusisk-ukrainske krig, den stigende trussel om en kommende recession, samt voksende politisk uro i Mellemøsten og Fjernøsten.

Det virker imidlertid som om, at kombinationen af den meget agressive rentepolitik fra ikke mindst den amerikanske Centralbank men også fra flere europæiske nationalbanker, har lagt en dæmper på guldprisen. Hertil kommer, at stigende omkostninger ved minedrift har presset selskabernes indtjening og dermed yderligere medvirket til at sende aktierne sydpå.

Lys for enden af tunnelen for guldmineindustrien

På trods af ovennævnte er der lys for enden af tunnelen for guldmineindustrien. Jeg mener, at der er særdeles gode muligheder for, at 2023 vil blive et virkelig godt år for guldmineaktier og ikke mindst for Newmont Corporation.

For det første er prisen på guldmineaktier, som vi har set det så ofte før, når pessimismen tager overhånd, blevet sendt endnu længere ned end rimeligt er, hvilket da også har fået Newmont aktien til at stige 10 figurer, siden den bundede ud i 37,79 den 3. november i år.

En guldmine kan producerer store mængder af guld hver dag

For det andet er der adskillige årsager til, at de grundlæggende vilkår for mineindustrien vil ændre sig i positiv retning i 2023. Den recession, som vi alle venter kommer i større eller mindre grad i det kommende år, vil dæmpe stigningerne i omkostningerne til medarbejdere og energi, hvilket da også er et af formålene med de kraftige rentestigninger, vi har set i indeværende år.

Hertil kommer, at der er såvel fundamentalanalytiske som tekniske årsager til, at prisen på guld med meget stor sandsynlighed vil stige markant. De respektive nationalbankers behov for guld steg i indeværende år til det højeste i 55 år, en stigning på 383% siden sidste år. Der er ingen grund til at forvente, at behovet vil falde i løbet af 2023.

Samtidig vil udsigten til en recession få flere og flere investorer og kapitalforvaltere til at søge den sikre havn guld fortsat er, på trods af det i ovenstående omtalte fald. Dette gælder ikke mindst i Mellemøsten, hvorfra nogle af verdens største formuer fortsat kontrolleres.

Den negative realrente

En anden vigtig faktor er, at der er stor sandsynlighed for, at de meget voldsomme rentestigninger vil stoppe allerede i begyndelsen af det kommende år. Det er meget positivt for guldprisen, idet det vil komme til at betyde, at den reelle rente fortsat vil være markant negativ.

Tillad mig at stoppe op et kort øjeblik med henblik på at uddybe denne problemstilling. Såfremt inflationen, som det er tilfældet i Danmark ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik fra oktober, er på 11,4 procent, og den tiårige obligationsrente er på knap 4 procent, vil man tabe eller med andre ord opnå et negativt afkast af sin investering på på 7,4 procent målt på købekraft. 

Selv hvis inflationen begynder at falde markant i 2023, hvad jeg personligt mener vil ske, vil der givetvis fortsat være en negativ reel rente omend i mindre voldsom grad. Historisk set har negativ realrente altid været en meget stærk drivkraft for stigende priser på guld.

Kina køber guld!

Sidst, men bestemt ikke mindst, er Kina blevet den helt store X-faktor for guldpriserne i 2023 og de efterfølgende år. Baggrunden herfor er, at kineserne i øjeblikket køber voldsomt op i guld. Nyhedstjenesten Reuters har netop meddelt, at Kinas Centralbank har annonceret, at de planlægger at opkøbe for yderligere 1,8 milliarder USD guld til deres reserver. 

Store guldbarre fås i mange størrelser

Vi har rigeligt med alvorlige konflikter i verden i øjeblikket, men skulle det komme så langt, at Kina vælger at angribe Taiwan, vil det lægge et særdeles stærkt yderligere opadgående pres på guldprisen.

Såfremt denne artikel har vagt din interesse, vil jeg anbefale et gratis prøveabonnement på mit Premium Nyhedsbrev https://aktiejensen.dk/premium/ der hver uge bringer analyser og anbefalinger om aktieinvesteringer, samt ligeledes råd om, hvordan du bedst muligt investerer i guld.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *